Technologie a výroba piva

Varna je srdcem pivovaru

Na varně se působením enzymů ze sladu smíchaného s vodou uvolňují zkvasitelné cukry a další látky. Varní proces začíná ve vystírací kádi, kde se slad míchá s vodou. Ve rmutovacím kotli probíhají enzymatické reakce, které ze škrobu a bílkovin sladu uvolňují látky, které pak tvoří tzv. extrakt. Rozpuštěný sladový extrakt se ve scezovací kádi oddělí od nerozpuštěných částí sladového zrna, tzv. mláta. Odfiltrovaný roztok extraktu se nazývá sladina. Ta se vaří ve chmelové pánvi s chmelem dodávajícím hořkost – a vzniká tzv. mladina. Podle množství rozpuštěného sladového extraktu v mladině se určuje stupňovitost piva.

Současná varna v Pivovaru Klášter byla zprovozněna v roce 1993.

Na otevřené spilce probíhá hlavní kvašení 

Mladina se zakvasí kmenem pivovarských kvasnic, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý, alkohol a teplo. Toto kvašení probíhá 8–10 dní, podle typu piva, při teplotě 8–10 °C. V průběhu kvašení se denně kontroluje teplota a prokvašení. Při dosažení požadovaného prokvašení se káď ochladí, kvasinky se usadí na dno kádě a mladé pivo je sudováno do jednotlivých ležáckých tanků.

Klášterská spilka se nachází uvnitř skalního masivu, což zaručuje optimální podmínky pro kvašení. Teplota zde nesmí přesáhnout 8 °C, proto se celý prostor uměle dochlazuje. Na spilce se nachází 21 kádí o obsahu 60–720 hektolitrů.

Dokvašování piva v ležáckém sklepě 14–30 dnů

Dokvašování piva probíhá v ležáckém sklepě vytesaném do pískovcového masivu osmnáct metrů hluboko, kde je ideální mikroklima a teplota okolo 4 °C. Pivo v ležáckých tancích dozrává a nasycuje se oxidem uhličitým, který přirozeně vytváří kvasinky. Výčepní piva dokvašují 14 dní, ležáky pak až 30 dní. V našich pivovarských sklepích máme k dispozici 65 ležáckých tanků. Po skončení zrání je pivo připraveno k filtraci.

Filtrace na křemelinovém filtru o ploše 35 m2

Při filtraci se z piva oddělují kvasinky. Filtrace probíhá na křemelinovém filtru, přičemž křemelina je přírodní filtrační materiál a nezanechává v pivu žádnou stopu.

Z filtrace se pivo plní do přetlačných tanků, odkud putuje do stáčíren sudů a lahví.

Stáčení piva do sudů o objemu 30 a 50 l

Ve stáčírně sudů se pivo plní do třicetilitrových a padesátilitrových sudů. Sudy jsou zde dokonale vymyty, pak sterilizovány, předplněny CO2 a nakonec naplněny pivem.

Před vlastním plněním prochází pivo membránovým sterilačním filtrem, který nahrazuje pasteraci a zaručí delší trvanlivost piva. Ke stáčení používáme automatickou stáčecí linku.

Stáčírna lahví

Lahve jsou nejprve umyty v myčce lahví a vypláchnuty pitnou vodou. Umyté lahve jsou před plničem kontrolovány tzv. inspektorem lahví, který vyřazuje poničené a špatně umyté lahve. Pivo určené ke stáčení je pomocí CO2 vytlačováno z přetlačných tanků do plniče lahví. Po naplnění jsou lahve uzavřeny korunkovými uzávěry a nakonec polepeny příslušnými etiketami.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.